“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE GÖNÜLDEN MEKTUP”

“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE GÖNÜLDEN MEKTUP”

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönül Bağı Platformu olarak; Öğretmenlerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. Öğretmenlerimizin aynı zamanda kendi meslektaşı olan öğretmenlerine yönelik yazacakları mektuplar bu yarışmanın konusunu oluşturacaktır. Yarışmayla, Öğretmenlerin kendi eğitim öğretim süreçlerinde öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini mektup türü şeklinde paylaşmaları hedeflenmektedir.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI

“ÖĞRETMENDEN ÖĞRETMENİNE GÖNÜLDEN MEKTUP” yarışması, İstanbul ilinde görev yapan tüm öğretmenlerimizi kapsamaktadır.  

3. YARIŞMAYA KATILMA ŞEKLİ VE ESASLARI

3.1. Yarışmaya kabul edilecek mektupların, ilimizde görev yapan öğretmenlerce yazılması zorunludur.

3.2. İçerik yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3.3. Mektuplar bilgisayar ortamında yazılacak ve en fazla 3 (Üç) sayfadan oluşacaktır.

3.4. Yarışmaya katılım gösterenler eserinin altına aşağıda listelenen bilgileri yazmalıdır.

Öğretmenin Adı-Soyadı:

Görev yaptığı Okulunun adı:

Telefonu:

E-Posta adresi:

3.5. Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.

3.6. Her öğretmen, yarışmaya bir eserle katılabilir.

3.7. Yarışmaya katılan mektuplar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Gönül Bağı tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

3.8. Sonuç jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

3.9. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 3.10. Yarışmaya katılan her öğretmenimiz, mektubun her türlü yayım hakkını Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı’na ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüt eder.

3.11. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

3.12. Yarışma ile ilgili bilgilere www.gonulbagi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

4. BAŞVURU SÜRECİ

 4.1. Öğretmenler yazdıkları mektupları ogretmen@gonulbagi.org  adresine göndereceklerdir. Son gönderim tarihi: 15 Kasım 2023 tür.  

5. YARIŞMA TAKVİMİ

5.1. Eserlerin ogretmen@gonulbagi.org mail adresine en geç 15 Kasım 2023 tarihinde saat (00.00) kadar gönderilmiş olmalıdır.

5.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

5.3. Sonuçlar 24 Kasım 2023 tarihinde duyurulacaktır.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Değerlendirme yazar, öğretmenler/akademisyenler tarafından yapılacaktır.

6.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUAN

Sıra NoDeğerlendirme ÖlçütleriPuan
1Mektup temasının işlenişi ve üslup20
2Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü20
3Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması20
4Anlatımda akıcılık ve duruluk20
5Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı20
TOPLAM100

7. ÖDÜLLER

7. ÖDÜLLER

7.1. Birincilik Ödülü: 7.500TL

7.2. İkincilik Ödülü: 5.000TL

7.3. Üçüncülük Ödülü: 2.500TL

8. TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ

8.1. Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup, eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir

26.01.2023 tarihli yönergeye göre (Madde 8-1)

Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı             Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.

26.01.2023 tarihli yönergeye göre (Madde 8-2)

Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren birim veya kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

26.01.2023 tarihli yönergeye göre (Madde 8-1)