Gönüllük Nedir ?

Yaşadığı şehri ve insanları gönülden seven, ona değer katan, geliştiren, güzelleştiren ve ileri taşımak isteyen herkes o şehrin gönüllüsüdür.

İşte tam da bu sebeple gönüllülük;

  • Katılımcılık, aktif vatandaşlık ve gerektiğinde elini taşın altına koymaktır.
  • Sorumluluk üstlenmek; şehre ve şehrin sakinlerine samimiyetle yaklaşmaktır.
  • Doğup büyüdüğü mahalleye ve bu mahallede biriktirdiği hikâyelere sahip çıkmaktır.
  • Kimi kimsesi olmayan komşusuna karşılık beklemeden gönlünü açmak, onun derdiyle dertlenmek ve sevincini paylaşmaktır.
  • Sokaklarında top koşturduğu muhitine karşılıksız hizmet etmek, imece ruhunu diri tutmaktır.
  • Vazife beklemeden şehre ve şehrin gariplerine omuz vermektir.
  • Karşılık beklemeden, sorumluluk almaktır.
  • Komşuluk hukukunu gözetmek ve şehrin bütününde bu hukuku korumaktır.
  • Hanelerden sokaklara, mahallelerden şehrin tümüne ortak aklın peşine düşmek; şehirde yaşayanların bilgi ve becerilerini harekete geçirmektir.
  • Şehrin isimsiz kahramanları arasında yer almak ve bir çocuğa umut olmaktır.

Bağcılar Gönüllüleri

Bağcılar’da ortak aklın izini süren, komşuluk ilişkilerini canlı tutmak için gayret gösteren, mahalle kültürünü yaşatmayı ve hemşehrilik bilincini artırmayı temel düsturu haline getiren şehir sakinleridir Bağcılar Gönüllüleri.

Onların maddi beklentisi ve şahsi talebi yoktur. Bağcılar Gönüllüleri, kendini yaşadığı sokağa, mahalleye ve şehre ait hissedenlerin; gönül kapılarını aralayanların,  çorbada tuzu bulunanların bilinçli ve sorumlu topluluğudur.

Bağcılar’a gönül veren, yaşadığı mahalleyi sahiplenen, sokağına sahip çıkmak isteyen, büyük küçük demeden şehrim için ben de varım diyebilen, bulunduğu semtin dertleriyle hemhal olmak isteyen, hikayesini burada bulan, Bağcılar’ı evi gibi gören, kendisini bulunduğu semtin parçası kabul eden, Bağcılar’ın geleceğinden umutlu olan ve Bağcılara gönül kapılarını açmak isteyen bütün hemşehrilerimiz Bağcılar Gönüllüsü olabilir.