İSTANBUL GENELİ “ANNEME MEKTUP” YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tarafından gönderildi: Hikmet Dirsek

İSTANBUL GENELİ
“ANNEME MEKTUP” YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Güncelleme başvuru tarihimiz 8 Mayıs a kadar uzatıldı.!!!
İstanbul Geneli Liseler
arası 2023 Gönül Bağı genç gönüllülerinin katılımı ile “Anneme Mektup”  yarışması düzenlenecektir.

1.YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

  1. AMAÇ:

Madde-1 Genç gönüllülerimiz arasında iletişimi, paylaşımı ve ortak değerlerimizin güçlendirilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir.

  1. KONU

Madde-2 “Annem” konulu mektup yarışmasında mektupların içeriği anneye özlem, sevgi, saygı gibi yaşadıkları duygu ve düşüncelerden oluşmalıdır.

  1. YARIŞMANIN KAPSAMI

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, mektuplarda aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

  1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULU

Madde-4 Yarışmaya İstanbul geneli tüm lise öğrencileri katılabilir.

 

  1. MEKTUPLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde-5 Yarışmaya katılacak mektuplarda aşağıdaki şartlar aranacaktır.

5.1. İçerik yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

5.2. Mektuplar bilgisayar ortamında yazılacak ve en fazla 2 (iki) sayfadan oluşacaktır.

5.3. Yarışmaya katılım gösterenler eserinin altına aşağıda listelenen bilgileri yazmalıdır.

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:

Öğrencinin Telefonu:

Eğitim gördüğü ilçe:

Okulunun adı:

Okul Telefonu:

E-Posta adresi:

 

5.4.  Başka yarışmalara katılarak ödül alan eserler bu yarışmaya katılamaz.

5.5. Eserler katılımcılar tarafından bilgisayar ortamında, Times New Roman yazı karakteri ve 12 Punto  ile  yazılacaktır.

5.6.  Katılımcılar yarışmaya bir eserle katılabilir.

5.7. Yarışmaya katılan mektuplar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Gönül Bağı tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.

5.8. Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen, çok sayıda yazım hatası içeren ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.9. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

5.10. Yarışma ile ilgili bilgilere www.gonulbagi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

5.11.Katılımcılar mektuplarını info@gonulbagi.org adresine mail olarak gönderilecektir.

  1. YARIŞMA TAKVİMİ

6.1. Eserlerin info@gonulbagi.org  mail adresine en geç 08Mayıs 2023 tarihinde saat (00.00) kadar gönderilmiş olmalıdır.

6.2. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

6.3. Sonuçlar 10 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medyamızdan duyurulacaktır.

 

  1. DEĞERLENDİRME

7.1. Değerlendirme yazar, öğretmenler/akademisyenler tarafından yapılacaktır.

7.2. Komisyon değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.

7.3. Sonuç jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUAN

Sıra No Değerlendirme Ölçütleri Puan
1 Mektup temasının işlenişi ve üslup 20
2 Mektubun özgünlüğü ve bütünlüğü 20
3 Mektubun duygu ve düşünceleri yansıtması 20
4 Anlatımda akıcılık ve duruluk 20
5 Türkçenin etkin kullanılabilmesi, yazım kurallarının doğru kullanımı 20
TOPLAM 100

 

  1. ÖDÜLLER

8.1. Birincilik Ödülü: 7.500TL

8.2. İkincilik Ödülü: 5.000TL

8.3. Üçüncülük Ödülü: 2.500TL

 

  1. TELİF VE KULLANIM HAKKI, ESERLERİN İADESİ VE GÖSTERİMİ

9.1. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin kullanım Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformuna süresiz olarak verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformuna verdiğini kabul eder.