Şehrin sakini değil,
sahibi olmaya davet ediyoruz...
Kıymetli Hemşehrilerim,
Yaşadığımız şehir, hayatımızın her alanına sunduğu katkılarla biricik yuvamızdır. Burada yaşar, çalışır ve ortak değerlerimizi paylaşarak geleceğimizi kurarız. Bir şehirde birlikte yaşamak, mutlu olmak ve çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak için de şehrin bizden beklediği fedekarlığı gönülden ve severek yerine getirmek gerekir. Gönül Bağı projemiz işte bu sevgiyi, bu paylaşımı yöneten - yönetilen ilişkisiyle değil birlikte yöneten ve hayata geçiren anlayışla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Bu şehre gönül vermiş yediden yetmişe her kesimden hemşehrimizle hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Şehrimizin çiçekleri çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, bize bu şehri emanet eden büyüklerimizin hayallerini bir araya gelerek, emek vererek hep birlikte çalışarak hayata geçireceğiz.
Bağcılar’da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok projeyle ülkemizde örnek olduk. Gönül Bağı projemizle de inşallah yeni bir başarı hikayesini birlikte yazacağız. Bu başarı hikayesinin kahramanları sizler olacaksınız. Çünkü sokaklar sizin, mahalleler sizin, meydanlar sizin, bu şehir sizin. Ona sahip çıkacak olanlar da herkesten önce siz değerli hemşehrilerim, bu şehrin sevgili gönüllüleri olacak.
Şehrin her karışında emeğiniz, bize yön verecek değerli görüşleriniz, yönlendirmeleriniz kısaca siz olacaksınız. Medeniyetin, gelişmişliğin en güzel yanı birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemek ve yeni bir geleceği gönülden inşa etmektir. Sizler bu medeniyet tasavvurunun, bu güzel şehir hareketinin mimarları olacaksınız. Bağcılar’ın bir hizmetkarı olarak herkesten kendi payına düşeni yapmaya, güzel şehrimizi daha güzel bir geleceğe taşımak için gönüllü olmaya, öncü olmaya davet ediyorum. Çünkü bizler her zaman hemşehrilerimizle birlikte attığımız adımların başarısını ve bereketini gördük. Gönül Bağı projemize daha bugünden katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Sorumlu vatandaşlık ve samimiyettir
Topluma karşılıksız hizmet ve imece ruhudur
Hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenilen vazifedir
Maddi karşılık beklemeden ya da bir çıkar beklentisi içinde olmadan alınan sorumluluktur
Genel olarak toplumun ve mahallenin yararına olan bir hedefe ulaşmak için üstlenilen görevlerdir
İnsanların içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime destek olmasıdır
Hemşehrilerin bilgi deneyim ve becerilerinin harekete geçirilmesidir
Vatandaş merkezli bir şehir ve insan hareketidir
Katılımcı, aktif vatandaşlıktır
Şehri kendi gücü ile harekete geçirmektir
Vatandaşın sokağını, mahallesini sahiplenmesidir
Komşuluk ve hemşehrilik ilişkilerini güçlendirmektir
Hemşehrilerin bilgi, deneyim ve becerilerinin harekete geçirilmesidir
Mahallemizin ve sakinlerinin gelişim alanlarını, ihtiyaçlarını fark edip çözüm için insiyatif alan sosyal girişimciler olarak şehirlerine sahip çıkarak alışılagelmiş, kanıksanmış olumsuzlukları değiştirmek için dönüşümlere yol açarlar.
Gönüllüler şehrimizdeki sorunları tespit ederler
Çözüm için yeni bir projeler önerirler
Yeni geliştirdikleri yöntemleri paylaşırlar
Mahalle ve sokaklarındaki hizmetleri takip ederler
Hizmet ve projelerin sürdürülebilirliği için yöntem bulurlar
Gönüllüler sokak ve mahallerindeki çözüm üretebilecekleri tüm sorunlarla yüzleşir ve bunları dert edinirler
Çözüm için insiyatif alır ve projeler önerirler
Etkinlik Takvimi
Şehrini seven, sahiplenen, küçük büyük demeden değerli katkılarını paylaşmak isteyen, aklıyla, emeğiyle hayallerini kendi şehrinde gerçekleştirmek isteyen, bu güzel şehirin ve medeniyetin inşasında benim de payım olacak diyen bütün hemşehrilerimiz gönüllü olabilir.

1 2 3 4 5
1.   Gönüllülük Nedir?
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkarı olmadan içinde yaşadığı toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için kendi isteği ile bir toplumsal girişim bünyesinde yer alarak sivil toplum faaliyetlerine katılmak olarak tanımlanabilir.
Gönüllülük Bireye Neler Kazandırır?
Gönüllülük katılımcılara bilgi, deneyim, hoşgörü, paylaşımcılık ve sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazandırır. Gönüllülükte bireyler bir kazanç beklentisinde bulunmamalarına rağmen en büyük kazanımları faaliyetlerde ve süreçte edindikleri yetkinliklerdir.
2.   Neden Gönüllü Olunur?
Toplumsal bir ihtiyaca aktif bir katılımcı olarak çözüm bulmak,
Toplumsal sorumluluğu yerine getirmek,
Deneyimlerimizi paylaşmak,
Belirli bir konuda deneyim elde etmek,
Manevi tatmin sağlamak,
Yeni bir çevre ve toplumsal konum edinmek,
Ve sosyalleşmek
sayılabilecek başlıca nedenlerdir.
3.   Gönül bağı projesi nedir?
Vatandaş merkezli bir şehir ve insan hareketidir,
Katılımcı, aktif vatandaşlıktır,
Şehri kendi gücü ile harekete geçirmektir,
Vatandaşın sokağını, mahallesini sahiplenmesidir,
Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini güçlendirmektir,
Hemşerilerin bilgi, deneyim ve becerilerinin harekete geçirilmesidir.
4.   Gönül bağı ile Belediye ilişkisi?
İçişleri bakanlığı il özel idaresi ve belediye hizmetlerine gönüllü katılım yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince gönüllülerin çalışma konusunu, alanını, sayısını, kayıtlarını ve Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan sorumluluk belediye aittir.
5.   Gönüllü İş Tanımı
İş tanımları genel işleyişi destekleyecek bir alanda olabileceği gibi, belirli bir proje için de olabilir. Gönüllülerin iş tanımları kendi uzmanlıklarını, bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri için yetkinlikleri ve proje gereklilikleri çerçevesinde tanımlanabilir.
6.   Gönüllü Ne Yapar?
Gönüllüler kendi uzmanlıklarını, bilgi ve birikimlerini paylaşabilecekleri bir alanda veya ilgi duydukları projelerde görev alabilirler.
7.   Gönüllülerin eğitimi nasıl olur.
Gönül bağı projesinde çalışmaya başlayacak olan gönüllüler, özellikle destek verecek alanlarına bağlı olarak bir eğitimden geçmektedirler. Eğitimler gönüllünün rol alacağı projeye uygun olarak hazırlanır, gönüllünün bilgi birikimine bağlı olarak zenginleştirilir. Belirlenen zamanlarda eğitime tabi tutulur.
8.   Gönüllü ilgi alanları
Gönüllülerin bilgi ve deneyimleri dikkate alınarak faaliyetlere katılımı belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilir. Ayrıca ilgi alanları çerçevesinde örneğin kadınlar, Çocuklar, Engelliler, Yaşlılar, Şehit Yakınları ve Gaziler, Yoksullar için geliştirilen projelerde görev alabilirler.
Örnek Alanlar
Çevre ve temizlik,
Komşuluk ve yardımlaşma,
Deneyim paylaşımı,
Faydalı vakit geçirme,
Çocuklar için oyuncak tasarımı ve eski oyunlar,
Eğitim ve sohbet,
Sağlık ve Spor,
Yöresel ve eski yemek kültürü,
Sözlü ve yazılı tarih,
Fotoğrafçılık,
Koleksiyonculuk,
Sosyal medya,
Sokağımızda trafik ve park düzeni,
Birlikte düşünüyoruz oturumları,
Bir araya gelmeyen gençler buluşuyor,
Sokağımda kahvaltılı buluşmalar,
Dini ve milli bayramlara hazırlık,
Sokağımızı güzelleştirme,
Sokağımızda sorun ve ihtiyaç analizi,
Sokağımda kimler var,
Sokağımızdaki sakinlerin mesleki kariyer envanterinin çıkarılması,
Sokağımızda engellilerin engellerinin tespiti çalışması,
Mahalle kültürel mirasın çıkarılması,
Esnafla kaynaşma,
Mahallemdeki anıtlar,
Mahallemdeki yaşayan yaşlılar,
Yaşlılara yönelik destek faaliyetleri (yemek, temizlik, sohbet, bakım, düzenli kısa ziyaret)
9.   Gönüllü olmak için ne yapılır?
Gönül bağı konusunda bilgi edinmek ve Gönüllü olmak için www.gonulbagi.com adresinden başvuru yapılabilir.
Basın Kiti
Fotoğraflar
Barbaros Mah. 164 Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul

Telefon: 0212 410 06 00